Disclaimer Administratiekantoor Van Bavel - Administratiekantoor Van Bavel

Ga naar de inhoud

Disclaimer Administratiekantoor Van Bavel

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Administratiekantoor Van Bavel.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

© 2013 - 2023 Administratiekantoor Van Bavel

06 - 57 66 36 84
Schalkeroord 407 - 3079 WH - Rotterdam
©2024 alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud